Lid / Donateur worden

 

Het lidmaatschap is als volgt geregeld:

Naar keuze kunt u volledig lid** of zwemdonateur van de NVSH afd. Zuid-Limburg worden. Daartoe dient u vooraf, dus het liefst per omgaande, het volgende te doen:

* wilt u NVSH lid ** worden, dan maakt u een bedrag van minstens 36,00 € over
* wilt u alleen zwemdonateur worden dan maakt u minimaal 21,00 € over

naar girorekening 2827984 t.n.v. NVSH afd. Zuid Limburg te Gulpen.
IBAN: NL74 INGB 0002 8279 84
Bic/Swift: INGBNL2A

Het lidmaatschap c.q. donateursbijdrage geldt voor uw hele gezin inclusief thuiswonende kinderen tot de leeftijd van18 jaar.
De contributie/donateursbijdrage kan betaald worden door overboeking van minstens 36,00 € of 21,00 € naar gelang de keuze voor volledig lid** of alleen zwemdonateur van de NVSH.
Zodra uw betaling verwerkt is ligt uw lidmaatschaps- of donateurskaart klaar bij de kassa van het zwembad tijdens het naaktzwem-uur of in ons clubhuis bij uw bezoek aan de massage-avond. U mag dan gebruik maken van de gereduceerde entreeprijzen.

** Volledig lid NVSH
Voor 36,00 € bent u volledig lid van de NVSH. U ontvangt dan de landelijke jaarlijkse nieuwsbrief en het half jaarlijks programmablad "Op & Neer" van de afdeling Zuid-Limburg.
Naast het Naaktzwemmen organiseert de NVSH in Zuid Limburg en Den Haag ook nog andere activiteiten zoals o.m. massage- en andere bijeenkomsten. Deze avonden worden o.a. aangekondigd op de landelijke website www.nvsh.nl.

In ons programmablad "Op & Neer" worden specifiek de activiteiten van onze afdeling nader toegelicht.
Als volledig lid steunt u tevens het werk van de NVSH.